Het Carenfonds is momenteel gesloten.

We hebben in de afgelopen jaren een bijdrage kunnen leveren aan heel veel mooie gerealiseerde projecten. Volg Carenzorgt op de facebook pagina.

Wat is het Caren Fonds?

Vanuit Carenzorgt hebben wij sterke bewondering gekregen voor mantelzorgers in Nederland. Met het Caren Fonds wil Carenzorgt zorginstellingen helpen die lokale activiteiten voor mantelzorgers ondersteunen.

Ben je werkzaam in de zorg, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleid(st)er of verpleegkundige? En organiseer je een activiteit voor mensen die de zorg dragen voor een ander? Bijvoorbeeld omdat je ze wilt informeren of ondersteunen, maar ook om ze bijvoorbeeld even uit de dagelijkse sleur te trekken. Om je een steuntje in de rug te geven voor het uitvoeren van de activiteit, kun je een bijdrage ontvangen uit het Caren Fonds. Het enige dat je hoeft te doen is het formulier invullen. Een onafhankelijke jury kiest bij voldoende aanmeldingen uit de ingezonden activiteiten. Is je activiteit niet uitgekozen? Schroom niet je activiteit de keer erop opnieuw in te dienen. Iedere keer bekijken we de inschrijvingen die binnen zijn gekomen en is er weer een nieuwe kans om gekozen te worden.

Regels

Om kans te maken op een bijdrage uit het Caren Fonds moet de activiteit voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Een groep mantelzorgers moet baat hebben bij de activiteit, het liefst zoveel mogelijk mantelzorgers
  2. De inzendingen worden individueel bekeken en een onafhankelijk panel bij Nedap of onderstaande juryleden kiezen uit de activiteiten die het meest aanspreken om te helpen (dit is vaak op gevoel, alle initiatieven om mantelzorgers te helpen zijn goed!)
  3. Daarna worden de beloonde activiteiten op de Caren facebookpagina bekend gemaakt; houdt deze dus in de gaten!
  4. Commerciële organisaties en individuele inzendingen van personen die niet werkzaam zijn bij een zorginstelling, zijn uitgesloten van deelname. 

De jury

Nico Leijten

Manager thuiszorg Pantein

Als een van mijn aandachtsgebieden als manager zorg bij Pantein heb ik de implementatie van Carenzorgt onder mijn hoede. Van daaruit hoor ik vaak hoe blij mantelzorgers en onze klanten zijn met een systeem als Caren, omdat het hen extra vrijheid geeft om hun drukke leven zo goed als mogelijk op de zorg van hun naaste af te stemmen. Als we middels dit fonds de mantelzorgers iets kunnen bieden wat ze zelf hebben voorgesteld, dan geeft dit hen extra energie om weer verder te kunnen zorgen. Ik juich het toe dat Nedap de mantelzorgers niet alleen technisch toerust met Caren, maar zich ook emotioneel betrokken voelt.

Margriet Visser

Raadslid Gemeente Enschede en ondernemer mantelzorgcoaching

Als raadslid binnen de Gemeente Enschede heb ik onder meer zorg in mijn portefeuille. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf in coaching en ondersteuning van mantelzorgers. In mijn werk merk ik hoe groot de belasting voor mantelzorgers kan zijn. Het is belangrijk om dan even uit de situatie te kunnen stappen en weer op adem te kunnen komen.

Yvonne de Jong

Adviseur bij Vilans en het Expertisecentrum Mantelzorg

Communiceren is de smeerolie voor een goed samenspel tussen formele en informele zorg. Anno 2013 beschikt 94% van de huishoudens over internet. Ik inspireer en motiveer professionals om online met mantelzorgers te communiceren.

Marcel Garritsen

Directeur Stichting Informele Zorg Twente

Ik ben sinds 1 oktober 2004 directeur van de Stichting Informele Zorg Twente. Ik verwacht dat er op korte termijn een steeds groter beroep gedaan wordt op het aanbod van informele zorg en het is aan ons allemaal om te zorgen dat we die groeiende vraag ook aan kunnen. Dat betekent meer activiteiten voor mantelzorgers en meer vrijwilligers die op vrijwillige basis thuishulp bieden. Het Caren Fonds is een prachtig initiatief om wensen in vervulling te laten gaan.

Deelnameformulier